УСЛУГИ ПРОЕКТИ ЗА НАС КОНТАКТИАРХИТЕКТУРНО КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ

консултации, предпроектни проучвания и концепция

проектиране на жилищни, обществени, религиозни, промишлени сгради и интериор

преустройства, реконструкции, реставриране и саниране

градоустройство

авторски и технически контрол

3D моделиране и визуализиране на интериор и екстериор

анимации

ИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТИТЕ

конструкции

електро инсталации

вик

овк и топлотехника, енергийно обследване и енергоефективност

геодезия

план за безопасност и здраве

пожарна и аварийна безопасност

ИЗГОТВЯНЕ НА СЕРТИФИЦИРАНИ ОЦЕНКИ

на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания